Asbest Söküm

Asbest Muayene
Asbest Danışmanlık
Katı materyallerde asbest tür analizi-PLM

Katı materyallerde asbest tür analizi-SEM

IHM Inventory Hazardous Materials (Gemi)

Tehlikeli Madde & Asbest Envanter raporu (Binalarda) 
Sıvı materyallerde asbest tür analizi-SEM

Havadaki asbest ve diğer lifsi tozların ölçümü-Ortam ve Kişisel

Malzeme analizi- SEM

Endüstriyel hammadde ve metalik maden elementel analizi

Radon ölçümü

Havada anlık partikül ölçümü